morjens på yle

morjens!

morjens visades ursprungligen på yle fst 1991-1992. morjens-sketcherna gjordes av micke rundman, wille wilenius, mikael crawford, saliven gustavsson, paul olin och stefan “stan” saanila.

å yles eläväarkisto (levande arkivet) finns tre morjens-sketcher. dessa är: julsketchen, luciasketchen och midsommarsketchen. morjens gjordes av bl.a. micke rundman, wille wilenius, saliven gustavsson, michael crawfoord, pale olin.

morjens

surfing for tusby

så fick finland sitt bowling for columbine. ännu återstår det att se vart skuldkänslorna deponeras. en 18-årig gymnasiekille sköt ihjäl rektorn i tusby gymnasium och 7 andra innan han – troligen själv – sköt sig i huvudet och senare avled på sjukhuset i tölö. innan dess hade han bland annat gjort och lagt upp på youtube en kort video med titeln “Jokela High School Massacre – 11/7/2007”. länkar till händelsen:peliplaneetta, mtv3, hbl, yle, svenska yle, aftonbladet

länkar till pekka-eric auvinen: profil på youtube (suspended sedan kl.16 samma dag) diskussion som han deltagit i under pseudonymen stormspirit, samt en text av honom under pseudonymen sturmgeist, ett slags testamente.

one good link, in english: the pekka-eric auvinen manifesto. also, the auvinen files.

so what could be said that, perhaps, hasn’t already come about?

i wonder whether more control, surveillance and censorship will be the reaction from schools, the police and the state. i’m more inclined to see the role of internet as something that even further emphasizes how the signs actually are available, if only there is someone listening.

news media companies (like yle, mtv3, helsingin sanomat) have a peculiar view of the internet. they seem to prefer to present internet as something that is controllable, ie, by implying that the videos by sturmgeist89 are now removed from the internet when the only fact so far is that youtube suspended his account. i foresaw this, so i kept a copy of his profiles and a few of his videos, just in case. so did many else. and the videos are still available on other sites. interestingly, yle – among others i guess – where quick to capture the material on the internet on film and showing it on the news, while at the same time making a point about its disappearance. clearly, the role as middleman and interpreter of reality is something the news media companies are very eager to uphold.

something like a localized version of digg is desperately needed. maybe there is already? please enlighten me.

it was kind of nice to notice that psychologists where given quite a prominent position in the yle & mtv3 news. although i guess it takes some time before the more valuable reflections come about.

there will probably be similiar signs and traces like the ones in this case, now the question is, what’s there to be done the next time? kill somebody pre-emptively? criminalize the expression of these kind of thoughts? criminalize the thoughts themselves? punish by death, prison, forced medication or what?

i’m also wondering whether this kind of tragedy never would’ve happened 20 years ago when finland still maintained some kind of social democratic wellfare state. perhaps this is part of the price to pay for maintaining the increasingly wider income gaps between people in a society increasingly advanced and developed. i can see two alternatives: either tax money are channeled to a larger extent to wellfare of all citizens, or security and wellbeing is further privatized and thus more selective – meaning some schools will become even more prone to killings because of the gradual abandonment in both financial and human resources terms.

a worrying scenario is that the mindset of pekka-eric auvinen will find its equivalence in those affected by his actions. i mean, if, for example, the police, school and teachers will move towards viewing him as something dirty, faulty, dangerous and evil that, if encountered in the future, has to be removed or eliminated, they will have internalized the same mindset as pekka-eric himself: the ugly and evil is outside myself and has to be obliterated. also, it will make teachers – among others – the enemy of students rather than someone trustworthy. nobody will trust a thought police who might punish you for verbally expressing certain thoughts or feelings.

yle på internet

för att vara ett skattefinansierat bolag är inte särskilt skickligt på att tjäna allmänhetens intressen. och allmänheten, det är jag. så hör här.

yles elävä arkisto på internet genomförs på samma premisser som television i övrigt: centralstyrt bild & ljudflöde sänds ut till en stor massa, som reduceras till passiva mottagare. i televisionskontext är detta mer eller mindre ett tvång som följer av teknikens begränsningar, men på internet är det en följd av vilja och värderingar.

enligt vad yles vd mikael jungner idag säger kan vi vänta oss att i framtiden kunna “ladda ner” yles program över internet, en tid efter att de sänts på tv. som en fortsättning på projektet elävä arkisto ungefär. jungner uttrycker sig vidare:

– Leikkimielisesti voisi sanoa, että niitä tallennelaitteita ei tarvita, mutta tässä on nyt kyse pelkästään Yleisradion ohjelmista.

intressant syn på datorer – som vore internet bara en annan kanal för yle att do business as usual. vad jag just ogillar med jungners sätt att styra yle är oviljan att släppa kontrollen över det material som yle med skattefinansierade medel en gång har producerat. det kan vid en första anblick låta paradoxalt eftersom de sänder repriser på tv och i viss mån även tillgängliggör egenproducerat material på internet. men som elävä arkisto är ett levande exempel på, försöker yle simulera en televisionsliknande kontext, där yle fortsättningsvis styr flödet av det audiovisuella som skenbart flyktigt uppenbaras på en skärm. vad yle gör är att aktivt (genom val av medieformat som stöder drm) förhindra att materialet sparas på datorn. det må vara en kamp mot väderkvarnar, men själva strävan känns fel.

i grund och botten antar jag att det handlar om att yle vill fortsätta kontrollera spridningen av allt material de en gång producerat, vilket ger dem möjligheten att få ekonomisk vinning även i framtiden. men det finns inte ett tekniskt eller ekonomiskt hinder för yle att tillgängliggöra egenproducerat material i högupplöst videoformat och låta spridningen ske mer eller mindre gratis med hjälp av bittorrent.