yle på internet

för att vara ett skattefinansierat bolag är inte särskilt skickligt på att tjäna allmänhetens intressen. och allmänheten, det är jag. så hör här.

yles elävä arkisto på internet genomförs på samma premisser som television i övrigt: centralstyrt bild & ljudflöde sänds ut till en stor massa, som reduceras till passiva mottagare. i televisionskontext är detta mer eller mindre ett tvång som följer av teknikens begränsningar, men på internet är det en följd av vilja och värderingar.

enligt vad yles vd mikael jungner idag säger kan vi vänta oss att i framtiden kunna “ladda ner” yles program över internet, en tid efter att de sänts på tv. som en fortsättning på projektet elävä arkisto ungefär. jungner uttrycker sig vidare:

– Leikkimielisesti voisi sanoa, että niitä tallennelaitteita ei tarvita, mutta tässä on nyt kyse pelkästään Yleisradion ohjelmista.

intressant syn på datorer – som vore internet bara en annan kanal för yle att do business as usual. vad jag just ogillar med jungners sätt att styra yle är oviljan att släppa kontrollen över det material som yle med skattefinansierade medel en gång har producerat. det kan vid en första anblick låta paradoxalt eftersom de sänder repriser på tv och i viss mån även tillgängliggör egenproducerat material på internet. men som elävä arkisto är ett levande exempel på, försöker yle simulera en televisionsliknande kontext, där yle fortsättningsvis styr flödet av det audiovisuella som skenbart flyktigt uppenbaras på en skärm. vad yle gör är att aktivt (genom val av medieformat som stöder drm) förhindra att materialet sparas på datorn. det må vara en kamp mot väderkvarnar, men själva strävan känns fel.

i grund och botten antar jag att det handlar om att yle vill fortsätta kontrollera spridningen av allt material de en gång producerat, vilket ger dem möjligheten att få ekonomisk vinning även i framtiden. men det finns inte ett tekniskt eller ekonomiskt hinder för yle att tillgängliggöra egenproducerat material i högupplöst videoformat och låta spridningen ske mer eller mindre gratis med hjälp av bittorrent.

4 thoughts on “yle på internet”

  1. Jag har inte för tillfället så hemskt starka åsikter om materialet borde släpps ut helt fritt eller med någon sorts kontroll, men jag tycker att det är smått idiotiskt av YLE att publicera programmen endast i ett format som fungerar automatiskt med Windows (att se på programmen på andra system är ganska jobbigt…) Så programmen kan fritt ses av skattebetalare OM man betalat sin skatt till Microsoft, Jungners f.d. arbetsgivare (om jag int minns helt fel).

  2. jo, jungner kom från microsoft till yle. och frågan om kontroll kommer före valet av format, eftersom extern kontroll över filer är omöjlig i öppna system som linux, till skillnad från viss mjukvara från microsoft där den slutgiltiga kontrollen stegvis och i mån av möjlighet flyttas över från användaren till microsoft & samarbetspartners.

  3. Tekniskt sett så blir det ju omöjligt att både ha total kontroll och total flexibilitet, så från den synvinkeln kan man ju säga att mitt klagande på brist av Linux-stöd slutligen faller på samma problem som du kritiserar. Men Yle har väl gjort sitt val…

Leave a Reply