i SO get it.

det omöjliga blev möjligt igen. rummet med de 15 väggarna har 15 väggar, inte 16, som jag först räknade med (utan att alltså räkna dem).

15lines

den mittersta vågräta väggen är EN vägg, inte två. det är alltså tre vågräta väggar som skiljer de två övre rummen från de tre nedre. med den utgångspunkten är det lätt att dra en linje genom alla väggarna endast en gång och utan att korsa sin egen linje.

slutgiltig dom faller i lovisa kärnkraftverk på måndag.

Leave a Reply